Šios dienos vardadieniai:
Dienos patarlė

Vaiko teisių apsaugos apskaitoje yra 153 šeimos

Pastaruoju metu vis dažniau visuomenei kyla klausimas, kokiu pagrindu ir dėl kokių priežasčių šeimos įrašomos į Socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą.

Šeimos į Socialinės rizikos šeimų apskaitą įrašomos vadovaujantis Socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitos savivaldybės vaiko teisių apsaugos tarnyboje (skyriuje) tvarkos aprašu. Šeima į Socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą įrašoma Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Vaiko teisių apsaugos skyriaus (VTAS) teikimu.

VTAS, gavęs informaciją iš seniūnijų, švietimo ir ugdymo, asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teisėsaugos institucijų, socialinių darbuotojų, privačių asmenų, kitų institucijų, įstaigų, organizacijų apie vaiko teisių pažeidimus šeimoje, papildomai surinkęs kitą reikalingą informaciją, priima sprendimą dėl šeimos įrašymo į apskaitą.

Visuomenėje įsitvirtinusi nuomonė, jog socialinės rizikos šeimos yra tik tos, kuriose yra girtaujama. Tačiau ne ką retesnės ir tokios įrašymo į apskaitą priežastys, kaip socialinių įgūdžių stoka, nesugebėjimas tinkamai rūpintis vaiku, psichologinės, fizinės ar seksualinės prievartos naudojimas prieš vaikus, tėvų psichinės ligos, valstybės skiriamos paramos naudojimas ne vaiko interesams, taip pat, kai vaikui nustatoma laikinoji globa (rūpyba) ir kt.

Šeimą įrašius į apskaitą, VTAS informuoja pačią šeimą, socialinį darbuotoją, kreipiasi į Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių dėl socialinių paslaugų šeimai ir vaikui poreikio nustatymo ir šių paslaugų teikimo organizavimo, įrašo duomenis apie socialinės rizikos šeimą į Socialinės paramos informacinės sistemos (SPIS) duomenų bazę.

Šeima išbraukiama iš apskaitos Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu VTAS teikimu, kai išnyksta įrašymo į apskaitą priežastys, taip pat kai šeima išvyksta gyventi į kitą savivaldybę, vaikai tampa pilnamečiais, miršta vaiko tėvai arba jiems neterminuotai apribojama tėvų valdžia.

Šiuo metu Plungės rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus apskaitoje yra 153 šeimos (mieste – 57, kaime – 96), kuriose auga 346 vaikai. Be Plungės miesto, daugiausia tokių šeimų gyvena Žemaičių Kalvarijos (18), Platelių (14) ir Šateikių (14) seniūnijose. Vidutiniškai per metus į apskaitą įrašomos 27 šeimos, o iš jos išbraukiamos 33 šeimos. Per pastaruosius kelis metus socialinės rizikos šeimų skaičius sumažėjo daugiau nei 30 šeimų, dažniausiai dėl teigiamų pokyčių šeimoje teikiant socialines paslaugas, vaikui tapus pilnamečiu ar tokiai šeimai išvykus gyventi į kitą savivaldybę. Plungės mieste ir Žemaičių Kalvarijos seniūnijoje šių šeimų vaikams rekomenduojama lankyti vaikų dienos centrus „Cyruliukai“ ir „Vilties vėrinėliai“.

Vaiko teisių apsaugos skyriaus informacija

(Visited 14 times, 1 visits today)