Šios dienos vardadieniai:
Dienos patarlė

Platelių dvaro sodyboje bus kuriamas tradicinių amatų centras


Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos ir Plungės rajono savivaldybės administracija pasirašė Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ veiklos „Tradicinių amatų centrų kūrimas ir (arba) plėtra“ įgyvendinimo planavimo būdu paramos sutartį dėl projekto „Tradicinių amatų centro įkūrimas Platelių dvaro sodyboje“.

Bendra projekto vertė – 896 557,00 Lt (su PVM). Paramos gavėjui kompensuojama iki 690 560,00 Lt, t. y. iki 90 proc. visų tinkamų kompensuoti projekto išlaidų. Paramos gavėjas įsipareigoja prisidėti iki 76 729,00 Lt (t. y. 10 proc.) savo įnašu natūra (nekilnojamuoju turtu) prie tinkamų finansuoti projekto išlaidų apmokėjimo. Įnašą natūra skiria projekto partneris – Žemaitijos nacionalinio parko direkcija.

Projekto tikslai:
1. Kultūros paveldo objekto – Platelių dvaro sodybos rūsio – rekonstrukcija, pritaikant jį tradicinių amatų centrui.
2. Tradicinių amatų (medžio drožybos, kryždirbystės, pynimo, audimo) veiklos organizavimas, demonstravimas ir mokymas.
3. Tradicinių paslaugų (kalendorinių švenčių – Užgavėnių, Joninių, – folkloro atlikimo) organizavimas.

Projekto įgyvendinimo uždavinys – rekonstruoti Platelių dvaro sodybos rūsį ir pritaikyti jį tradicinės kultūros palikimo pristatymui, padaryti jį tenkinančiu tradicinių amatininkų interesus, besirūpinančiu tradicinių produktų gamyba ir plėtra, teikiančiu tradicinių amatų mokymo (drožybos, kryždirbystės, audimo, pynimo), tradicinių paslaugų (tradicinių renginių, folkloro atlikimo) konsultavimo ir kitas paslaugas.

Projekto esmė
Projektas reikalingas visuomenės įtraukimui į tradicijų išsaugojimo veiklas, profesionalių ir liaudies menininkų, meno mokyklų mokinių, kaimo bendruomenių ir kt. bendradarbiavimo galimybių plėtrai. Tradicinių amatų centro veikla – tiesioginis senųjų amatų, tradicijų, folkloro perdavimas jaunimui ir kitoms socialinėms grupėms, visuomenės švietimas, tradicinių amatininkų interesų tenkinimas. Planuojami puoselėti šie tradiciniai amatai: drožyba, pynimas, audimas, kryždirbystė. Pasirinkti amatai pristatys šio Žemaitijos krašto savitumą: drožybos meno atstovai didelį dėmesį skirs Užgavėnių kaukių gamybai (nuo 1999 m. Žemaitijos nacionalinio parko direkcija organizuoja Žemaitijos Užgavėnių kaukių parodas-konkursus, turi Užgavėnių ekspoziciją), kryždirbystės – tradicinėms koplytėlėms ant žemės ir medžio, savitiems kryžiams ir koplytstulpiams, audimo – žemaičių autentiškam kostiumui; pynimo amato puoselėtojai pristatys ne tik išlikusį pynimą iš vytelių, bet ir bebaigiantį išnykti pynimą iš eglių šaknų ir lazdynų plėšų. Bus vykdomas nuo seno garsių Užgavėnių (sukauptas didelis archyvas apie Užgavėnių tradicijas) ir atgaivintų Joninių mokymo programų pristatymas, tradicinio folkloro atlikimo paslaugų teikimas.

Tradicinių amatų centras organizuos seminarus, kūrybines stovyklas, mokymų kursus, parodas, konferencijas, visuomenės švietimo ir įvairius leidybos projektus. Projekto vykdymas turi išliekamąją kultūrinę vertę, skatina senųjų amatų, tradicijų tęstinumą, sudaro platesnes galimybes visuomenei dalyvauti kultūroje ir ją vartoti, skatina turizmo plėtrą Žemaitijos regione, praneša projekto vadovė.

Plungės.info

 

(Visited 100 times, 1 visits today)