Šios dienos vardadieniai:
Dienos patarlė

Plungės ir Rietavo nuotekas valys moderni Telšių nuotekų valykla

valymo ireng3Telšių nuotekų valykloje nuo 2014 metų numatoma moderniai nusausinti ir išdžiovinti dumblą, surinktą iš Telšių, Plungės ir Rietavo nuotekų valyklų.

Pagal ekspertų paskaičiavimus, naujaisiais įrenginiais kasmet bus apdorojama apie 52.925 kūbinių metrų nuotekų dumblo. Šio proceso metu dumblas bus sutankinamas juostiniame tankintuve, vėliau pūdomas, išdžiovinamas, granuliuojamas ir sandėliuojamas. Pūdymo metu išgautos dujos bus naudojamos elektros ir šiluminės energijos gamybai.

Nuotekų valymo metu atskiriant dumblą su juo bus pašalinama apie 95 proc. teršalų. Kadangi iš Telšių nuotekų valyklos išvalyti vandenys patenka į Svaigės upelį ir juo keliauja į Pateklą, kuri susilieja su Virvyte – kairiuoju Ventos intaku, naujieji Telšių nuotekų valymo įrenginiai tikrai prisidės prie šių upių ekologinės būklės pagerinimo. Dumblo apdorojimo įrenginiai pašalins pavojų, kad iki galo nesutvarkytas dumblas nepatektų į aplinką ir neužterštų gruntinių vandenų. Taip bus įgyvendintas ir vienas iš vykdomo projekto tikslų – sumažinti taršą, patenkančią į Ventos (Lielupės) baseino hidrologinį upių tinklą, su buitinėmis ir pramoninėmis nuotekomis iš šio baseino gyvenviečių, tuo pačiu mažinant taršą tenkančią Baltijos jūrai.

Taip pat šiuo projektu siekiama: padėti atitikti ES direktyvų reikalavimus nuotekų išvalymui; sumažinti dirvožemio ir gruntinio vandens taršą bei požeminio vandens išteklių taršos riziką projekto teritorijoje; sumažinti aplinkosauginius, socialinius ir ekonominius skirtumus tarp atskirų ES šalių ir atskirų regionų.

Projekto „Telšių dumblo apdorojimo įrenginių statyba“ darbus atlieka jungtinė veiklos grupė UAB „Vėtrūna” ir Stulz H+E GmbH. Statybos darbų techninę priežiūrą vykdo ir projektą administruoja VšĮ „Projektų vadybos grupė“. Visa projekto vertė – 24 mln. 429 tūkst. litų. Iš jų ES Sanglaudos fondas finansuoja 19 mln. 657 tūkst., LR valstybės biudžetas – 2 mln. 312 tūkst. ir Telšių savivaldybės administracija – 2 mln. 459 tūkst. litų.

Informaciją apie įgyvendinamą projektą galite rasti UAB „Telšių vandenys“ svetainėje www.telsiuvandenys.lt.

Plungės.info

Nuotraukoje Plungės nuotekų valykla.

(Visited 89 times, 1 visits today)