Šios dienos vardadieniai:
Dienos patarlė

Ketinama įsisavinti daugiau nei 5 mln. Lt

Telšių apskrities viršininko administracijos posėdžių salėje vyko Telšių regiono plėtros tarybos posėdis. Jam pirmininkavo Telšių apskrities viršininkas Vidmantas Domarkas. Visi septyni tos dienos posėdžio darbotvarkės klausimai buvo susiję su Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuotinais Telšių regiono projektų sąrašais.

Pirmu posėdžio darbotvarkės klausimu buvo papildytas Telšių regiono plėtros planas 2006-2013 metams. Į jį įtrauktos trys naujas priemonės ir septyni projektai. Taip pat buvo patvirtintas dar vienas Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuotinų 2011-2013 metų Telšių regiono projektų sąrašas pagal priemonę „Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“. Į šį sąrašą įtraukti 4 projektai – po vieną iš kiekvienos Telšių apskrities savivaldybės. Pagal šią priemonę ketinama įsisavinti daugiau nei 5 mln. Lt Europos Sąjungos fondų lėšų.

Posėdžio metu patikslinti keturi Telšių regiono projektų sąrašai: „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“, „Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“, „Vandens telkinių būklės gerinimas“, „Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas“. Iš pastarųjų dviejų projektų sąrašų buvo išbraukti Mažeikių rajono savivaldybės administracijos anksčiau pateikti projektai: Mažeikių rajono savivaldybės administracija kreipėsi į Telšių regiono plėtros tarybos sekretoriatą, prašydami, kad iš Telšių regiono projektų sąrašų būtų išbraukti projektai  „Mažeikių rajono Sedos ežero vandens būklės gerinimas“ bei  „Buvusio pesticidų sandėlio (Dargių k.) užterštos teritorijos sutvarkymas“. To priežastimi įvardijama tai, kad esant sudėtingai ekonominei situacijai Mažeikių rajono savivaldybė yra nepajėgi įgyvendinti visų ES lėšomis finansuojamų projektų.

Nuo 2010 m. kovo 16 d. įsigaliojo kvietimas teikti projektinius pasiūlymus 2007-2010 metų Telšių regiono rezervinių projektų sąrašui sudaryti pagal priemonę „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“. Projektinius pasiūlymus Telšių apskrities viršininko administracijai galima teikti iki 2010 m. gegužės 3 d. Parenešė Regioninės plėtros skyriaus vyr. specialistė Laima Simanauskienė.

Plungės.info

(Visited 41 times, 1 visits today)
123456