Šios dienos vardadieniai:
Dienos patarlė

Įsigaliojo nauja skalbyklų higienos norma

skalbykla sxcNuo š.m. gegužės 1 d. įsigaliojo nauja Lietuvos higienos norma HN 130:2012 „Skalbyklų paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ (toliau – HN 130:2012) (Žin., 2012, Nr. 11-474).

Naujoji HN 130:2012 apima svarbiausius Lietuvos higienos normų HN 40:2006 „Skalbyklos ir cheminės valyklos: įrengimo ir priežiūros saugos reikalavimai“ ir HN 108:2001 „Sveikatos priežiūros įstaigų skalbinių skalbimo higienos reikalavimai“ reikalavimus. Nuo 2012 metų gegužės 1 d. minėti teisės aktai nebegalioja.

Šioje HN 130:2012 neliko administracinių, buities, techninių, poilsio patalpų įrengimo, darbuotojų saugos, darbo aplinkos reikalavimų – tai nustato darbuotojų saugą reglamentuojantys teisės aktai. Taip pat visuomenės sveikatos specialistai nebekontroliuos Aplinkos ministerijos kompetencijai priskirtinų dalykų: statinių naudojimo, vandens tiekimo, nuotekų šalinimo, šildymo ir vėdinimo sistemų įrengimo.

Naujoje HN 130:2012 išdėstyti bendrieji skalbyklų įrengimo ir priežiūros reikalavimai, specialieji reikalavimai skalbykloms, kuriose neskalbiami sveikatos priežiūros įstaigų skalbiniai, specialieji reikalavimai sveikatos priežiūros įstaigų skalbinius skalbiančioms skalbykloms bei reikalavimai savitarnos skalbykloms.

Atkreipiame dėmesį, kad HN 130:2012  atsisakyta sveikatos priežiūros įstaigų skalbinių tvarkymo sveikatos priežiūros įstaigose reikalavimų. Jie perkelti į sveikatos priežiūros įstaigų veiklą reglamentuojančią Lietuvos higienos normą HN 47-1:2010 „Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai“ (toliau-HN 47-1:2010), patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. liepos 19 d, įsakymu Nr. V-644 (Žin., 2010, Nr. 90-4781). Ši   higienos norma  2012 m. balandžio 30 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-377 papildyta 11 priedu „Skalbinių tvarkymo reikalavimai“.

Telšių visuomenės sveikatos centro informacija.

Plungės.info

(Visited 414 times, 1 visits today)
123456