Šios dienos vardadieniai:
Dienos patarlė

Vyrai kviečiami į karinius mokymus

Nuo praėjusių metų lapkričio Lietuvos kariuomenėje organizuojami būtinieji kariniai mokymai. Tai puiki galimybė karo prievolininkams įgyti pagrindinį karinį pasirengimą ir siekti karjeros Lietuvos kariuomenėje.
     Į būtinuosius karinius mokymus savo noru  kviečiami 18–35 metų amžiaus karo prievolininkai, neatlikę privalomosios pradinės karo tarnybos ar kitais būdais neįgiję pagrindinio karinio pasirengimo. Mokymai organizuojami LDK Jonušo Radvilos mokomajame pulke ir trunka nuo 9 iki 13 savaičių. Po 9 savaičių mokymų karo prievolininkai laikomi atlikusiais privalomąją pradinę karo tarnybą ir įrašomi į kariuomenės mobilizacinį rezervą. Karo prievolininkai, būtinuosiuose kariniuose mokymuose sėkmingai ištarnavę 13 savaičių, laikomi atlikusiais privalomąją pradinę karo tarnybą ir jiems sudaromos sąlygos pasirašyti profesinės karo tarnybos sutartis.
     Mokymų metu kariai įgyja privalomosios pradinės karo tarnybos statusą, yra visiškai valstybės išlaikomi (maitinimas, gyvenamoji vieta, apranga, socialinis ir gyvybės draudimai), mokama  piniginė išmoka buitinėms išlaidoms, šeimos nariai turi teisę į kitas numatytas lengvatas (šildymo, darželio mokesčių ir pan. ).
     Po būtinųjų karinių mokymų pasirašius profesinės karo tarnybos sutartį, karys iš Mokomojo pulko vyksta į nuolatinės tarnybos vietą koviniame dalinyje, kur jam skiriamas 3 mėn. bandomasis laikotarpis. Šiuo laikotarpiu karys gauna tas pačias socialines garantijas kaip ir būtinuosiuose kariniuose mokymuose, tik vietoje piniginės išmokos buitinėms išlaidoms – pusę profesinės karo tarnybos kario atlyginimo, o pasibaigus bandomajam laikotarpiui jam pradedamos mokėti piniginės maitinimo ir būsto išlaikymo kompensacijos. Antraisiais tarnybos metais mokamas  atlyginimas pagal karinį laipsnį, informuoja Plungės rajono savivaldybė.

Plungės.info

(Visited 50 times, 1 visits today)
123456