Europos Socialinis fondas skirs savivaldybei 143 tūkst. litų

0
76

Plungės rajono savivaldybės administracijos direktorius Albertas Krauleidis 2010 metų sausio 15 dieną Europos Socialinio fondo agentūroje pasirašė projekto „Plungės rajono savivaldybės plėtros 2010-2017 metų strateginis planas“ finansavimo ir administravimo sutartį, praneša Plungės rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus.

Projektas bus įgyvendinamas pagal Europos Sąjungos 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-4.2-VRM-02-R „Regioninės dimensijos priemonę „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai/trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai“.

Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 169 150,00 Lt, iš jų Europos Socialinio fondo lėšos  – iki 143 777,00 Lt, Savivaldybės indėlis – iki 25 373,00 Lt.

Projektu bus parengti 2 Plungės rajono savivaldybei svarbūs dokumentai:
1. Plungės rajono strateginis plėtros planas 2010-2017 metams.
2. Plungės rajono sveikatos ir socialinių paslaugų plėtros galimybių studija.   

Rengiant naujos redakcijos Plungės rajono strateginį plėtros planą 2010-2017 metų laikotarpiui, bus atlikta situacijos analizė, peržiūrėta ir, esant būtinybei, atnaujinta rajono vizija, strateginio plėtros plano prioritetai, tikslai, uždaviniai, priemonės ir suformuota rodiklių sistema, parengta strateginio plėtros plano stebėsenos tvarka.    

Siekiant tobulinti rajono sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų tinklą, pritraukti investicijų ir panaudoti ES ir kitų finansinės paramos fondų lėšas sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų plėtrai bus išsamiau išanalizuota sveikatos ir socialinių paslaugų sritis ir parengta galimybių studija.

Plungė24.lt

Nuotrauka iš vtv.lt