Kaip įsitikinti, kad paslaugos saugios

0
65

kirpyklaNaudodamiesi grožio salono, baseino, soliariumo ar kitomis paslaugomis norime gauti tik tai, už ką sumokame – jokiu būdu nepageidaujame papildomai įsigyti kokią nors traumą ar infekciją dėl netinkamai teikiamų paslaugų. Kaip įsitikinti, kad paslaugos bus teikiamos kokybiškai ir veiklos sąlygos atitinka reikalavimus? Vilniaus visuomenės sveikatos centro specialistai pataria – apsilankę paslaugas teikiančioje įstaigoje dairykitės leidimo-higienos paso – dokumento, kuris liudija, kad ūkinės komercinės veiklos sąlygos atitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus.

Kokioms ūkinės komercinės veiklos rūšims yra būtinas leidimas-higienos pasas?

Planuojant vykdyti ūkinę komercinę veiklą, kurios sąlygos gali daryti poveikį sveikatai, būtinas leidimas-higienos pasas. Šiuo metu yra 14 veiklos rūšių, kurioms šis leidimas reikalingas.

Leidimą-higienos pasą privalo turėti ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos, ligoninės, kitą asmens sveikatos priežiūros veiklą vykdantys juridiniai asmenys. Jis būtinas ir ugdymo, stacionarių suaugusiųjų, vaikų ir jaunimo globos ir slaugos, apgyvendinimo paslaugų teikėjams, taip pat grožio, soliariumo, sporto klubų pirčių, saunų, baseinų paslaugų, skalbyklų paslaugas teikiantiems juridiniams ar fiziniams asmenims. Kosmetikos gaminių gamyba, žmogaus palaikų laidojimo paslaugų teikimo veikla (žmogaus palaikų laikymo, paruošimo šarvoti, šarvojimo), kremavimo veikla, balzamavimo veikla užsiimantys fiziniai ir juridiniai asmenys taip pat turi turėti leidimą-higienos pasą.

Tinkamos veiklos sąlygos – saugios paslaugos

Veiklą norinčiam vykdyti ūkio subjektui pateikus paraišką leidimui-higienos pasui gauti, paprastai atliekamas ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimas vykdymo vietoje. Tikrinama teritorija, pastatų (patalpų), kuriose numatoma vykdyti ūkinę komercinę veiklą, įrengimas; įranga, reikalinga ūkinei komercinei veiklai vykdyti; su ūkinės komercinės veiklos vykdymu susijusi fizikinė, cheminė, biologinė tarša; savikontrolės sistemų programų dokumentai; darbuotojų pasirengimas (kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai, asmenų sveikatos žinių pažymėjimai, asmens medicininės knygelės).

Jeigu ūkinė komercinė veikla yra susijusi su stacionarių triukšmo šaltinių naudojimu (pvz., kondicionavimo ir vėdinimo sistemų), tuomet stacionarių triukšmo šaltinių matavimai privalo būti atlikti ir besiribojančioje gyvenamojoje aplinkoje. Atliekant ligoninių, ugdymo įstaigų, stacionarių suaugusiųjų globos ir slaugos įstaigų, stacionarių vaikų ir jaunimo globos ir slaugos įstaigų, apgyvendinimo paslaugų veiklų vertinimą yra įvertinamas iš aplinkos sklindantis triukšmas.

Soliariumų paslaugas teikiančiuose objektuose įvertinama kiekvienos soliariumo įrangos ultravioletinių spindulių spinduolių skleidžiama veiksmingoji energinė apšvieta.

Jeigu vertinimo metu nustatoma, kad ūkinės komercinės veiklos sąlygos atitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus, yra išduodamas leidimas-higienos pasas neterminuotam laikotarpiui.

Vilniaus visuomenės sveikatos centras kasmet išduoda per tūkstantį leidimų-higienos pasų. Per 2014 metus dėl leidimo-higienos paso į įstaigą kreipėsi 1643 paslaugų teikėjai. Leidimai-higienos pasai išduoti 1400 pareiškėjų, likusiesiems buvo nurodyti trūkumai (2013 m. leidimai-higienos pasai išduoti 1241 pareiškėjams).

Ginkime savo teisę į saugias paslaugas

Visi minėtas paslaugas teikiantys ūkio subjektai privalo teikti tik saugias paslaugas. Atkreipiame dėmesį, kad naudodamiesi fizinių ar juridinių asmenų, neturinčių leidimo-higienos paso, teikiamomis paslaugomis, rizikuojame gauti ne tik nekokybišką paslaugą, bet ir keliame pavojų savo sveikatai.

Leidimas-higienos pasas paslaugas teikiančiose įmonėse turėtų būtų pateiktas lankytojams matomoje vietoje. Tad grožio salone, baseine, pirtyje, gydymo ar kitoje įstaigoje, neradę Jums prieinamoje vietoje leidimo-higienos paso, kreipkitės į administraciją. Jeigu administracija atsisako jums suteikti informaciją ar iškyla kitų sunkumų ieškant bendro sutarimo dėl visuomenės sveikatos saugos reikalavimų laikymosi, galite kreiptis į Vilniaus visuomenės sveikatos centrą.

Ieva Gulbinaitė
Visuomenės sveikatos saugos skyriaus
Vyriausioji specialistė