Savivaldybėse bus teikiama kompleksinė pagalba tėvams

0
7

Vyriausybės posėdyje patvirtintas „Vaikų nuo gimimo iki privalomojo mokymo pradžios gyvenimo ir ugdymo sąlygų gerinimo modelio aprašas”, kurio pagrindu bus sukurta koordinuota pagalbos sistema Lietuvos savivaldybėse.

Numatoma, kad tėvams, besilaukiantiems kūdikio ar auginantiems vaikus iki septynerių metų amžiaus, savivaldybėse pagalbą teiks įvairūs specialistai – vaikų gydytojai, socialiniai darbuotojai, psichologai, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai, specialieji pedagogai ir kiti specialistai. Kaime gyvenančioms šeimoms pagerės šių nemokamų, valstybės teikiamų paslaugų prieinamumas, atokesnėse vietovėse bus steigiamos ikimokyklinio ugdymo grupės.

Aprašo pagrindu iki 2012 metų bus sukurta sklandi tarpinstitucinio bendradarbiavimo sistema, užtikrinanti kokybišką ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumą, kompleksiškai teikianti šeimoms švietimo, socialines, sveikatos priežiūros paslaugas, socialinę paramą ir švietimo pagalbą.

Priemonių plane numatoma, kad savivaldybės kartu su Socialinės apsaugos ir darbo bei Švietimo ir mokslo ministerijomis finansuos bandomuosius projektus, skirtus kompleksinėms paslaugoms teikti tėvams iki vaikui gimstant ir jam gimus, taip pat tol, kol vaikas pradės lankyti mokyklą.

Savivaldybės turėtų sudaryti įvairių specialistų komandas, kurioms bus pavesta visapusiškai išnagrinėti vaiko ir jo tėvų problemas, parengti pagalbos veiksmų planą ir jį įgyvendinti. Dabar gi, esant sudėtingesniam atvejui, kai vaikui ir jo tėvams reikalinga kompleksinė pagalba, nėra aiškios savivaldybės įstaigų veiksmų schemos, atsakomybės pasidalijimo, neaišku, kas turėtų koordinuoti ir teikti kompleksinę pagalbą.

Iki 2012-ųjų savivaldybių vaikų darželiuose bus įsteigta ne mažiau kaip 200 ikimokyklinio ugdymo auklėtojų ir (ar) priešmokyklinio ugdymo pedagogų etatų, ne mažiau kaip 100 socialinių pedagogų, psichologų, specialiųjų pedagogų etatų pedagoginėse psichologinėse tarnybose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose.

Kompleksinės pagalbos sistemos sukūrimą koordinuos Švietimo ir mokslo ministerija. Vien šiemet įvairioms priemonėms įgyvendinti numatyta skirti 307 tūkst. Lt.

Modelio aprašas parengtas įgyvendinant Vyriausybės 2008-2012 metų programą ir Nacionalinės Lisabonos strategijos įgyvendinimo 2008-2010 metų programą.

LSA informacija