Už pavojingų maisto produktų pateikimo į rinką skirta bauda

0
56

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba rugsėjo 16 dieną išnagrinėjo 3 bylas dėl UAB „Vičiūnai ir partneriai“ pavojingų maisto produktų – šaltai rūkytos lašišų filė – pateikimo į rinką ir skyrė bendrovei baudas.

Dviem atvejais tyrimas buvo pradėtas iš Europos Komisijos RASFF sistemos (Skubiųjų pranešimų apie pavojingus maisto produktus ir pašarus, tiekiamus į rinką, sistema) gavus skubius pranešimus apie pavojingą produktą, kuriais pranešta apie minėtos bendrovės pateiktuose į Prancūzijos rinką produktuose nustatytą viršytą didžiausią leistiną mikrobinę taršą (Listeria monocytogenes). Trečiasis tyrimas buvo atliktas siekiant patikrinti UAB „Vičiūnai ir partneriai“ veiklos atitikimą produktų saugą reglamentuojančių Europos Parlamento ir Tarybos bei nacionalinių teisės aktų nustatytų produktų saugos reikalavimams.

Tyrimų metu nustačius UAB „Vičiūnai ir partneriai“ pateiktoje į rinką šaltai rūkytos lašišos filė didesnę nei leistina mikrobinę taršą, visais atvejais buvo taikytos produktų pateikimo į rinką ribojimo priemonės, bendrovė įpareigota produktą pašalinti iš rinkos ir saugiai jį sunaikinti. Nukentėjusių nuo pavojingo produkto vartotojų nustatyta nebuvo.

Ištyrusi bylos aplinkybes, pateiktus rašytinius įrodymus, išklausiusi visų trijų bylų nagrinėjimo proceso dalyvių paaiškinimus, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba už Maisto įstatymo 4 straipsnio 1 dalies ir 4 straipsnio 2 dalies 1 punkto pažeidimus UAB „Vičiūnai ir partneriai“ nutarė skirti bendroje sumoje 13500 litų baudą, pranešė Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba.

Plungės.info