Vaistinės priims netinkamus naudoti vaistus

0
7

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba informuoja, kad Veterinarijos farmacijos asociacija priėmė sprendimą nemokamai priimti iš Lietuvos gyventojų (tik fizinių asmenų) netinkamus naudoti veterinarinius vaistus visose Lietuvoje veikiančiose veterinarijos vaistinėse. Sprendimas galios, kol bus išspręsti farmacinių atliekų teisinio reglamentavimo klausimai.

Veterinarijos vaistinės, priimdamos netinkamus naudoti veterinarinius vaistus iš gyventojų, registruos pristatančių asmenų duomenis (vardą, pavardę, kontaktinius duomenis), vaistų pavadinimą ir kiekį, įsigijimo būdą bei kitą būtiną informaciją.

Atkreiptinas dėmesys, kad juridiniai asmenys ir asmenys, užsiimantys veterinarine praktika (privatūs veterinarijos gydytojai), privalo netinkamus naudoti veterinarinius vaistus tvarkyti savo lėšomis, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus nustatyta tvarka (2007 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. B1-397 (Žin., 2007, Nr. 43-1666) patvirtintas Nesaugių veterinarinių vaistų uždraudimo tiekti rinkai ir pašalinimo iš rinkos tvarkos aprašas).

Operatyviai spręsti šį klausimą pasiūlė Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba per šių metų rugsėjo 25 d. vykusį pasitarimą su Veterinarijos farmacijos asociacijos valdybos nariais ir veterinarijos farmacijos įmonių atstovais. Suderinusi nuomonę su farmacininkais, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba pateikė siūlymą Lietuvos Respublikos Seimo Sveikatos reikalų komitetui ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai papildyti Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymą nuostata, įpareigojančia veterinarijos vaistines priimti iš gyventojų netinkamus naudoti veterinarinius vaistus.

Lietuvoje veikiančių veterinarijos vaistinių sąrašus galite rasti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos internetinėje svetainėje: http://www.vet.lt/vet_licencijos/jvvv_list_all.php

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnybos informacija